10 évnyi szünet után ismét: őrsvezetőképző tábor Kárpátalján!

Nagy öröm a kárpátaljai cserkészek számára, hogy 10 év után ismét megszervezésre került a cserkészetben talán a legfontosabb, őrsi munkát végző, fiatal vezetők képzése. Több éven keresztül sajnos nem nyílt lehetőség, hogy helyben képezzék ki vezetőiket, ezért volt kiemelten fontos programja az idei évben a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek a X. Kárpátaljai Őrsvezetőképző Tábor megszervezése. Az előkészületek már előző év szeptemberében elkezdődtem, amit az Ilosvay Attila beregszászi segédtiszt vezette lelkes csapat végzett el.

A vezetőképző tábor meghirdetését követően 33 cserkész jelentkezett a megmérettetésre, továbbképzésre. A háttérmunkálatok mellett az első mérföldkő és látványosabb megmozdulás a hivatástisztázó hétvége volt számukra. Itt találkoztak először a vezetők (a törzs tagjai) a jelöltekkel. Ez egy nagyon fontos állomás a tábor előtt, hiszen itt térképezhetik fel a jelöltek szándékait, elmélyíthetik elkötelezettségüket, megerősíthetik őket az őrsvezetővé válásban. A jelöltek Kárpátalja számos településéről jelentkeztek: Beregszászból, Beregdédából, Mezőgecséből, Benéből, Mezőkaszonyból, Munkácsról, Csapról, Eszenyből és Nagyszőlősről.

Ezt követően a hivatásukban elkötelezett, előképzettséggel felvértezett cserkészek felkészülő időszaka következett egészen július végéig, a vezetőképző táborig. Végül 22 jelölt vágott neki a nem kis kihívással és fáradts

ággal járó tábornak, ahol megtapasztalhatták erősségeiket és gyengeségeiket, megküzdhettek határaikkal, hogy a végén jellemükben megerősödve, határozottan és elszántan vágjanak neki az őrsvezetői életnek.

A következő sípszóra és találkozásra már július 28-án került sor, a tábor kezdetén. A tábor helyszínére, Szarvasrétre megérkezve a kiképzők várták a mindenre elszánt jelölteket. A táborban számos elméleti és gyakorlati képzésen vehettek részt a cserkészek, elsajátíthatták azt a tudást, amelyre szükségük lesz őrsvezetői feladatkörük során. Mindannyian kipróbálhatták magukat őrsvezetői szituációkban, mivel a tábor során öt napon keresztül 9-11 éves fiatalokon gyakorolhatták az őrsvezetés rejtelmeit. A képzések mellett túrával, számháborúval, tábortüzekkel, játékokkal színesítették a kiképzők a napokat.

A szervezők, a kiképzők, a konyhások és a mintatábor lelkiismeretes munkájának köszönhetően egy sikeres és eredményes képzést zárhattak a szervezők. A törzs tagjai a beregszászi, nagyszőlősi és kecskeméti csapatok vezetőiből kerültek ki. Az ő mun

kájukat segítették a háttérből a konyhások, akik között voltak csapi, szőlősi és bere

gszászi cserkészek is. Emellett külön altáborként működött a mintatábor, ahol szintén vegyes csapat – munkácsi, ungvári, beregszászi – munkálkodott. A táborba érkező 8-10 éves gyermekek korosztályuknak megfelelő érdekes programokkal múlatták az időt, közben pedig az őrsvezetőjelöltek rajtuk próbálhatták ki az őrsvezetés gyakorlati oldalát.

Végül mind a 22 jelölt sikeresen vette az akadályokat, teljesítette a tábort. A szövetség és a szervezők reményei szerint a jövőben a meglévő csapatokban tovább folytatódik munka, a most alakulókban pedig elkezdődik a cserkészmunka. Ezelőtt azonban hátra van még a zárópróba, ahol a friss őrsvezetők végső számot adnak tudásukról, rátermettségükről, melynek sikeres elvégzése után teljesjogú őrsvezetővé válhatnak, megszerezve az őrsvezetői képesítés jelvényét, a bronz hárslevelet.

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által szervezett és vezetett képzést, valamint a tábort támogatták: Magyarország Kormánya, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

J.A.

CS.P.