20Júl

Viski 8. számú Kölcsey Ferenc cserkészcsapat nyári tábora

A honfoglalók három nemzetsége (őrsök) a vezér (Józsi’bá),  vezetésével Levédiából (ViskovoCityből) a távoli nyugati országrészbe, a nagytavak (Sajáni halastavak) vidékére érkezett, hogy kikémlelje a vidéket.

Első nap a hosszú kimerítő szekérút után tábort vertek egy ligetes árnyas völgyben (Villavölgy). Egy kiszáradt patak partján az asszonyok verték fel sátraikat és építették fel a kenyérsütő kemencéket, a dombtetőn pedig – ahonnan messzire ellátni, és könnyű észrevenni, ha idegenek közelednének a búvóhelyükhöz – a férfiak tábora épült fel a nemzetségfők (őrsvezetők) vezetésével.  Két boszorkány (konyhatündér-konyhás szülők) gondoskodik a csapat megfelelő ellátásáról és az idegenek távoltartásáról. Az első nap a táborhely kiépítésével telik. 

  Az esti tűznél Józsi’bá vezér ismerteti a titkos tervet: másnap délelőtt még a táborhelyen maradnak, megerősítik táborukat, nehogy idegen hadak könnyen rajtuk üthessenek. Délután megvizsgálják, milyen a földje, a vize a táborhelynek és milyen füvek nőnek rajtuk. 

A Második nap megkezdődika munka délelőtt (forgószinpad, őrsi foglalkozások) a nemzetségeknek mintát kell gyűjteni és a sámánok (Laci tanár Úr és Zoli’bá) sátrához elhozni. Megnézik, alkalmas-e a föld művelésre, legelőnek. Bejárják a környéket, megfigyelik, mennyire erdős a vidék, gazdag-e vizekben, halban és vadban, vannak-e alkalmas  itató helyek a környéken. Mindezt minden nemzetségnek gondosan meg kell figyelni és megfigyeléseiket alkalmas vesszőkre felróni, az esti tűznél méltó módon beszámolni. 

Délután megpróbálnak valamely közeli ménesből lovakat szerezni és lovakkal a távolabbi környéket is bejárni (lovaglás és íjászkodás). Napnyugtáig vissza kell térni, hogy mikor a lovakat este behajtják a legelőről, már a helyükön kell lenni. Az esti tűznél minden nemzetség regösének meg kell énekelni az útját és a dalban bemutatnia a látott vidéket.  Este a sámán is szertartást mutat be, hogy megnyerje népünknek az itt lakozó szellemeket. 

Harmadnap álruhás csapatunkkal egy távoli, idegen nagyvárosba lopódzunk (kirándulás a Huszti Várromba és az erődtemplomba), ahol a legenda szerint a terület ura lakozik. Megnézzük elhelyezkedését, lakóit, gazdagságát, és igyekszünk kincseket gyűjteni, amivel visszatérve megörvendeztethetjük a nagyságos kagánt és dicső fejedelmünket. Megnézzük milyen várak, sáncok vannak a környéken, mennyire sűrűn lakott a vidék, kikémleljük, hogyan lehetne a legeredményesebben birtokba venni. Este a sámán megáldja a gyűjtött ajándékokat, hogy az ártó szellemek kitakarodjanak belőlük, a jó szellemek, pedig bennük lakozzanak, és szerencsét hozzanak tulajdonosára. 

Negyednap reggel versenyre és próbára hívjuk az ifjú lányokat és fiukat:  mindenki szint vall tudásáról (újoncpróba), eszéről és rátermettségéről. A megfelelő jelölteket harcossá kiálltjuk. 

Délután az közeli városba lopódzkodnak (portya a Rákosi halastavakhoz), megnézik, mennyire gondozottak a környező földek, milyen a gazdagsága, milyen nép lakja, milyen paloták, szent helyek vannak benne. Igyekszünk a totemeiket elrabolni, hogy a továbbiakban minket segítsenek. Igyekszünk a bizalmukba férkőzni, tanulni nyelvüket, szokásaikat és megfigyelni, hogy milyen napirend szerint élnek, hogyan gondoskodnak az élelemről, hol tárolják javaikat, 

kikkel kereskednek, milyen fizetőeszközöket használnak. A környéken lakók életét  igyekszünk alaposabban kikémlelni. 

Visszatérve a táborba, elkezdünk csomagolni a visszaútra. 

Este a tűznél minden nemzetség értékeli a látottakat, és döntést hoz, milyen 

hírrel járuljon fejedelmünk elé. A sámán a vidéken gyűjtött füvekből főzött teákkal a Más Világba utazik, és elbeszélget a totemben lakó lelkekkel. 

Ötödik nap reggel megbeszéljük a látottakat, hallottakat és a közösen szerzett tapasztalatokat. Fogadalmat teszünkcsapatunk és nemzetségünk összetartozásáról. Kitüntetjük eredményes, jó harcosainkat és hűséget fogadunk vezetőinknek. Utána búcsút veszünk táborhelyünktől, megfogadva, hogy jövőre visszetérünk erre a vidékre, majd felpakolunk és hazaindulunk népünkhöz. 

A Szerencsehozó Turul kísérje áldásával utunkat, óvja és áldja meg népünket!

Czébely J. 
Cs.P.

 A program a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. támogatásával jött létre.